A5T1-K47

Võ Xuân Hưng - [email protected] 17 用户 业余 15-20 足球
介绍 未更新
球衣1
球衣2
球衣3

活动地点

: 未更新
Sân bóng Mỹ Đình 2, Đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam