U18 C1

Hoàng Nhân 0939798800 未更新 29 用户 中级 15-20 足球
介绍
nơi hội tụ các e nhỏ đam mê bóng đá độ tuổi từ 15-20 tuổi
đạo đức tốt- không đá xấu - vui chơi học hỏi thoả sức đam mê
球衣1
球衣2
球衣3

活动地点

: 16:00 - 星期日 16:00 - 星期六 19:00 - 星期一 19:00 - 星期二 19:00 - 星期三 19:00 - 星期四 19:00 - 星期五
未更新