pess 5565 cup a

小组赛 5 人制 Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 球队 1099 查看

Anh Đức 127

代表团队

Phùng Nguyễn Như Phong

已链接球队

未链接

比赛场次

2 场次

胜 - 平 - 负

1 - 0 - 1
1 轮 1/8
Anh Đức 127
未更新赛程
anh bo
2 轮 2
未更新赛程
Anh Đức 127
1 - 2
Công Hổ
3 轮 3
未更新赛程
Anh Đức 127
3 - 1
tân bo