Giải bóng đá Sinh viên Thanh Hoá tại phía Nam lần 4 -2023

小组赛 5 人制 hoàng mai xuân Sân bóng An Lộc

24 / 24
10 球队 1259 查看

小组赛阶段: 比赛共有 2 组别和 20 场比赛。
淘汰赛阶段: 共有 4 支球队晋级下一轮比赛,需要进行 4 场比赛。

小组 A
1 轮 1
15:30 28/05/2023
SV NGA SƠN
1 - 2
SV NÔNG CỐNG
2 轮 1
16:30 28/05/2023
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
5 - 8
SV ĐÔNG SƠN
1 轮 2
15:30 04/06/2023
SV TRIỆU SƠN
6 - 0
SV NÔNG CỐNG
2 轮 2
16:30 04/06/2023
SV NGA SƠN
0 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 轮 3
15:30 11/06/2023
SV TRIỆU SƠN
0 - 3
SV ĐÔNG SƠN
2 轮 3
16:30 11/06/2023
SV NÔNG CỐNG
1 - 4
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 轮 4
15:30 18/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
7 - 3
SV NGA SƠN
2 轮 4
16:30 18/06/2023
SV TRIỆU SƠN
1 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 轮 5
16:30 25/06/2023
SV TRIỆU SƠN
4 - 3
SV NGA SƠN
2 轮 5
16:30 25/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
3 - 0
SV NÔNG CỐNG
小组 B
1 轮 1
15:30 28/05/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
5 - 1
SV ĐHSP KỸ THUẬT
2 轮 1
16:30 28/05/2023
SV ĐH BÁCH KHOA
2 - 3
SV QUẢNG XƯƠNG
1 轮 2
15:30 04/06/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 - 0
SV ĐH BÁCH KHOA
2 轮 2
16:30 04/06/2023
SV HẬU LỘC
5 - 2
SV ĐHSP KỸ THUẬT
1 轮 3
15:30 11/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV QUẢNG XƯƠNG
2 轮 3
16:30 11/06/2023
SV ĐHSP KỸ THUẬT
3 - 11
SV ĐH BÁCH KHOA
1 轮 4
15:30 18/06/2023
SV HẬU LỘC
1 - 1
SV ĐH BÁCH KHOA
2 轮 4
16:30 18/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
4 - 2
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
1 轮 5
15:30 25/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 轮 5
15:30 25/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
15 - 3
SV ĐHSP KỸ THUẬT
轮 1
1 小组 A
15:30 28/05/2023
SV NGA SƠN
1 - 2
SV NÔNG CỐNG

3 小组 B
15:30 28/05/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
5 - 1
SV ĐHSP KỸ THUẬT

2 小组 A
16:30 28/05/2023
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
5 - 8
SV ĐÔNG SƠN

4 小组 B
16:30 28/05/2023
SV ĐH BÁCH KHOA
2 - 3
SV QUẢNG XƯƠNG

轮 2
1 小组 A
15:30 04/06/2023
SV TRIỆU SƠN
6 - 0
SV NÔNG CỐNG

4 小组 B
15:30 04/06/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 - 0
SV ĐH BÁCH KHOA

2 小组 A
16:30 04/06/2023
SV NGA SƠN
0 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

3 小组 B
16:30 04/06/2023
SV HẬU LỘC
5 - 2
SV ĐHSP KỸ THUẬT

轮 3
1 小组 A
15:30 11/06/2023
SV TRIỆU SƠN
0 - 3
SV ĐÔNG SƠN

3 小组 B
15:30 11/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV QUẢNG XƯƠNG

2 小组 A
16:30 11/06/2023
SV NÔNG CỐNG
1 - 4
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

4 小组 B
16:30 11/06/2023
SV ĐHSP KỸ THUẬT
3 - 11
SV ĐH BÁCH KHOA

轮 4
3 小组 B
15:30 18/06/2023
SV HẬU LỘC
1 - 1
SV ĐH BÁCH KHOA

2 小组 A
15:30 18/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
7 - 3
SV NGA SƠN

1 小组 A
16:30 18/06/2023
SV TRIỆU SƠN
1 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

4 小组 B
16:30 18/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
4 - 2
SV ĐH CÔNG NGHIỆP

轮 5
3 小组 B
15:30 25/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV ĐH CÔNG NGHIỆP

4 小组 B
15:30 25/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
15 - 3
SV ĐHSP KỸ THUẬT

1 小组 A
16:30 25/06/2023
SV TRIỆU SƠN
4 - 3
SV NGA SƠN

2 小组 A
16:30 25/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
3 - 0
SV NÔNG CỐNG