Giải bóng đá SV7 Bắc Từ Liêm Lần I

小组赛 7 人制 Oscar Kiên Cổ Nhuế

0 / 15
8 球队 2 查看

联赛将开放注册,截止日期为 20/10/2023

联赛要求每支球队至少有10名球员,最多不超过15名。
日期
小时
分钟

  介绍