K40 Chuyên Hùng Vương

Hoàng Lê Minh - - 19 用户 业余 15-20 足球

锦标赛成就

 
成就
冠军
0
亚军
0
季军
0
第四名
0
比赛
总比赛场次
5
2
0
3
进球/失球
进球数: 8
失球数: 10
乌龙球数: 0
罚牌
3
0