Noobs FTS

Quân Anh Lê Văn 0387758656 [email protected] 5 用户 业余 25-30 足球
介绍

Chúng tôi là CHIM nhưng mọi người lại gọi là GÀ. Thôi thì lấy tên là... Noobs (Những con gà) vậy...

球衣1
球衣2
球衣3

活动地点

: 00:00 - 星期一
MID