U19 Juventus Icon

Duy Anh 0913102711 [email protected] 6 用户 高水平 未更新 足球
介绍

Đội bóng có 6 thành viên:

kestrel Cloud9 5766170  

Andrew Garrick 6238712 

Nguyễn Đức Minh 3137814 

Bao Long 6488571 

Khoa Anh Nguyen 6286530 

球衣1
球衣2
球衣3

活动地点

: 未更新
未更新