Banking Champions League 5

小组赛 7 人制 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 球队 1484 查看

小组赛阶段: 比赛共有 3 组别和 18 场比赛。
淘汰赛阶段: 共有 8 支球队晋级下一轮比赛,需要进行 8 场比赛。

小组 A
1 轮 1
08:30 02/11/2019
AEK19
0 - 2
FC - Hải Dương
2 轮 1
10:15 02/11/2019
FC ACE
2 - 1
FC KẾ KIỂM
1 轮 2
07:30 03/11/2019
FC ACE
1 - 6
FC - Hải Dương
2 轮 2
08:30 03/11/2019
FC KẾ KIỂM
0 - 8
AEK19
1 轮 3
09:30 09/11/2019
FC ACE
2 - 5
AEK19
2 轮 3
09:30 09/11/2019
FC - Hải Dương
2 - 1
FC KẾ KIỂM
小组 B
1 轮 1
08:30 02/11/2019
FC XO
4 - 2
G.O.A.T Team
2 轮 1
10:15 02/11/2019
Old Friends FC
3 - 2
NO LOSE FC
1 轮 2
08:30 03/11/2019
Old Friends FC
2 - 1
FC XO
2 轮 2
09:35 03/11/2019
G.O.A.T Team
5 - 1
NO LOSE FC
1 轮 3
08:30 09/11/2019
Old Friends FC
2 - 5
G.O.A.T Team
2 轮 3
09:30 09/11/2019
FC XO
1 - 0
NO LOSE FC
小组 C
1 轮 1
08:30 02/11/2019
Trẻ H.A.U
2 - 0
FC Tuấn Tuấn
2 轮 1
10:15 02/11/2019
B.A.O.F TEAM
0 - 1
FC AAC
1 轮 2
09:35 03/11/2019
Trẻ H.A.U
1 - 1
FC AAC
2 轮 2
10:15 03/11/2019
B.A.O.F TEAM
0 - 1
FC Tuấn Tuấn
1 轮 3
08:30 09/11/2019
FC AAC
0 - 1
FC Tuấn Tuấn
2 轮 3
08:30 09/11/2019
Trẻ H.A.U
2 - 0
B.A.O.F TEAM
轮 1
2 小组 A
08:30 02/11/2019
AEK19
0 - 2
FC - Hải Dương

3 小组 B
08:30 02/11/2019
FC XO
4 - 2
G.O.A.T Team

5 小组 C
08:30 02/11/2019
Trẻ H.A.U
2 - 0
FC Tuấn Tuấn

1 小组 A
10:15 02/11/2019
FC ACE
2 - 1
FC KẾ KIỂM

4 小组 B
10:15 02/11/2019
Old Friends FC
3 - 2
NO LOSE FC

6 小组 C
10:15 02/11/2019
B.A.O.F TEAM
0 - 1
FC AAC

轮 2
1 小组 A
07:30 03/11/2019
FC ACE
1 - 6
FC - Hải Dương

2 小组 A
08:30 03/11/2019
FC KẾ KIỂM
0 - 8
AEK19

3 小组 B
08:30 03/11/2019
Old Friends FC
2 - 1
FC XO

4 小组 B
09:35 03/11/2019
G.O.A.T Team
5 - 1
NO LOSE FC

5 小组 C
09:35 03/11/2019
Trẻ H.A.U
1 - 1
FC AAC

6 小组 C
10:15 03/11/2019
B.A.O.F TEAM
0 - 1
FC Tuấn Tuấn

轮 3
4 小组 B
08:30 09/11/2019
Old Friends FC
2 - 5
G.O.A.T Team

5 小组 C
08:30 09/11/2019
FC AAC
0 - 1
FC Tuấn Tuấn

6 小组 C
08:30 09/11/2019
Trẻ H.A.U
2 - 0
B.A.O.F TEAM

1 小组 A
09:30 09/11/2019
FC ACE
2 - 5
AEK19

2 小组 A
09:30 09/11/2019
FC - Hải Dương
2 - 1
FC KẾ KIỂM

3 小组 B
09:30 09/11/2019
FC XO
1 - 0
NO LOSE FC