Banking Champions League 5

小组赛 7 人制 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 球队 1484 查看

球队是冠军

AEK19

0 %  (0)

B.A.O.F TEAM

0 %  (0)

FC - Hải Dương

0 %  (0)

FC AAC

0 %  (0)

FC ACE

0 %  (0)

FC KẾ KIỂM

0 %  (0)

FC Tuấn Tuấn

0 %  (0)

FC XO

0 %  (0)

G.O.A.T Team

0 %  (0)

NO LOSE FC

0 %  (0)

Old Friends FC

0 %  (0)

Trẻ H.A.U

0 %  (0)