Banking Champions League 5

小组赛 7 人制 Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 球队 1468 查看
# 球队名称 已进行比赛 胜-平-负 进球数 失球数 乌龙球 黄牌数 红牌数
NO LOSE FC 3 0 - 0 - 3 3 9 1 2 0
总数 0 - 0- 3 3 9 1 2 0
# 球员 号码 球队 进球数 乌龙球 黄牌数 红牌数
5
NO LOSE FC 0 0 1 0
7
NO LOSE FC 1 0 0 0
12
NO LOSE FC 2 0 0 0
13
NO LOSE FC 0 1 0 0
18
NO LOSE FC 0 0 1 0
总数 3 1 2 0